Residence Albornoz – Via dell’Ara Marina, 3 05100 Piediluco Terni (TR)
Telefono e Fax  +39 0744.368550 Cellulare:  +39 340.3588956 Email: residencealbornoz@tiscali.it